Links

About

Tento virtuálny priestor je venovaný všetkým, ktorých tieto stránky inšpirujú, radi slobodne cestujú, hľadajú spriaznené duše a radi si navzájom pomáhajú.

Cieľom tohto projektu je spájanie ľudí a priateľstiev do jedného celku ktorý sa nazýva komunita, inšpirovať širokú verjnosť a pomáhať pri realizácii svojho sna…

Sme ochotní akokoľvek pomôcť či už pri kúpe, zháňaní, oprave, alebo dovozu svojho vlastného BUSa.
Plánujeme organizovať spoločné jazdy, spoznávať svet a život s pomocou automobilov ktoré nazývame busíky.

Dieser virtuelle Platz ist all denjenigen gewidmet, die gerne reisen und diese Freiheit genießen. Für diejenigen die neue Freunde suchen und sich gegenseitig unterstützen.

Unser Ziel ist Menschen eine BUS-Community zu bieten, gemeinsamme Interessen vertreten und unsere Begeisterung weiter tragen.

Wir helfen beim Kauf, Beschaffung und Reparatur von deinem Traum-Bus.
Mit unseren „BUSIKi“ planen wir gemeinsame Bustouren und entdecken die Welt und das Leben.

This virtual space is dedicated to everyone, who is inspired by this web site, has a passion for traveling independently, seeks soulmates and enjoys to help each other.

The goal of this project is to connect people and friendships to the whole – a community, that will inspire general public and help to make one’s dream come true…

We are willing to assist with the buying, finding, repairing or importing your own BUS.
We are planning to organize mutual rides and trips to experience world and life through cars we call “busiky”.