Veľmi dobre povedané, v mnohých otázkach súhlasím.