Výletik Želvičkou po okolí Banskej Štiavnice…

A trip with “The Turtle” around Banská Štiavnica and the beautiful nature around.