Záchrana spriateleného busika priamo na mieste, december, zatiaľ nemrzne 😀 . Diagnoza: tečie voda, result: rýchla výmena vodnej pumpy. A busik znovu hltá kilometriky 🙂

Rescue of a Bus of a friend of ours, its december, still not freezing luckily 😀 .
Diagnosis: dripping water, resolution: a quick change of water pump and the bus hapilly continues to swallow kilometers.